Inom jord och skogsbrukssektorn behandlas hanteringen av grödor och djur. Detta innebär att markvetenskap, uppföljning av växtligheten, skadedjursbekämpning och viltinventeringar. Drönare kan underlätta inom dessa områden, samt korta ned arbetstiden. Med hjälp av våra professionella piloter och expert analytiker sparar vi tid och pengar åt er. Med hjälp av multispektrala sensorer kan vi analysera växter på ett snabbt och effektiv sätt.

Näringsanalys

Viltskador & inventering

Skogshantering

Bättre planering & beslutsunderlag

DTM & DSM modeller

Försäkrings ärenden

Ortofoto & Styrfiler

Staket inspektion

Förändringsanalyser

In & utvändig Cistern inspektion

Hör av dig!

 info@amkvo.com 

Tel: 070-232-3906

AMKVO AB   |   +46 702 323 906   |   INFO@AMKVO.COM

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Twitter - Black Circle