1/16

Den snabba utvecklingen av drönare tillsammans med fotogrammetrimjukvaror är det möjligt att på ett mer kostnadseffektivt sätt skapa mätunderlag. Med hjälp av drönarscanning kan man skapa en mängd olika resultat, tex. ortofoton, punktmoln, 3D modeller, terrängmodeller, höjdmodeller, höjd kurvor med mycket hög mätnogrannhet.

Under jords flygning

Volymberäkningar

Industri inspektioner

Bro inspektion

Bergtäkter

Punktmoln

Byggarbetsplatser

Mast inspektion

DTM & DSM modeller

Inmätning & styrfiler

Bättre planering & beslutsunderlag

Fastighets inspektion

Ortofoto

skorstens inspektion

Förändringsanalyser

Säkerhets lösningar

3D modeller

In & utvändig Cistern inspektion

Staket inspektion

Försäkrings ärenden

Hör av dig!

 info@amkvo.com 

Tel: 070-232-3906

AMKVO AB   |   +46 702 323 906   |   INFO@AMKVO.COM

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Twitter - Black Circle